Natuurbegrazing heeft tal van voordelen!


Begrazing is een bijzondere aanpak in functie van biodiversiteit en natuurbehoud. Het doel hiervan is het verhogen van de ecologische diversiteit en het tegen gaan van de verruiging (minder soortenrijkdom door dominantie van de sterkste groeiers) en/of de verbossing (gebieden met een grote natuurwaarde, zoals de heide, gaan verloren door de spontane begroeiing van dominante bomen-en struikenrassen).

Begrazing heeft een langzaam denitrificerend effect. Hierbij worden nitraat en nitraatproducten uit het water verwijderd om de waterkwaliteit te verbeteren.

Begrazing is een duurzame oplossing en heeft tal van nevenoplossingen, zo is er geen sprake van geluidsoverlast.
Grazers gaan meer geleidelijk en meer natuurlijk te werk dan machines en stoten geen schadelijke stoffen uit. Ze beschadigen nauwelijks de bodem. Grazers vormen een attractieve factor voor recreanten.

Heb je een te grote tuin of boomgaard om te onderhouden?

Neem dan zeker contact op! We bekijken samen wat de mogelijkheden zijn.Onze lopende projecten:


  • Begrazing Hoge Dijken Oudenburg
  • Begrazing Suikerpark Veurne